اگر از مشتریان محترم هستید برای ورود و اکر کاربر جدید هستید برای ثبت نام کلیک کنید
اگر از مشتریان محترم هستید برای ورود و اکر کاربر جدید هستید برای ثبت نام کلیک کنید

گارانتی محصولات

فوناکس این افتخار را دارد که تمام محصولاتی که شامل گارانتی می باشند در صورت مشکل و خرابی طبق شرایط و مقررات محصول در دفتر مرکزی یا فروشگاه مربوط به سایت کار مرجوع محصولات را انجام دهد.